Coaching

Ga meteen naar:

Individuele coaching

Kindercoaching

Teamcoaching

Individuele coaching

Tijdens een coachsessie kijken we samen waar je aan zou willen werken en welke doelen je wil bereiken. Het doel van coaching is om inzicht te krijgen, verandering aan te brengen en dit te integreren zodat je niet steeds weer in oude patronen vervalt. De meest effectieve manier van coaching is voor mij het werken met paarden.

Paarden zijn vanuit hun genen prooi en kuddedieren. Om in de natuur te overleven moeten zij intenties van andere dieren kunnen lezen en daarop reageren. Door het leven in de kudde is het paard van nature gericht op leiderschap, samenwerking en balans in een groep. Deze eigenschappen van het paard worden gebruikt bij het coachen. Het paard is een zeer sensitief dier dat puur, direct en zonder waardeoordeel reageert op jouw overtuigingen, wensen, intenties en gemoedstoestand. Via de reactie van het paard word je je bewust gemaakt van je eigen gedrag, denken, gevoel en emoties. Het paard opent op een veilige manier het proces en de verbinding van denken, emotie en gevoel. Het paard versnelt dit proces op verbazingwekkende wijze en leidt op een effectieve manier naar de coachvraag, maar vaak ook naar onderliggende dimensies. Het paard helpt ons inzicht te geven in de herkomst en het ontstaan van een probleem en toont de richting waarin de oplossing gevonden kan worden. Coachen met paarden levert hierdoor vaak snelle, waardevolle en mooie inzichten op. Tijdens de sessie wordt er letterlijk ervaren wat bepaald gedrag oplevert en wat je anders kan doen om effectiever te functioneren en meer bij jezelf te blijven.

Voor een coachsessie met paarden hoef je geen ervaring te hebben met paarden. De sessies vinden plaats naast het paard.

Andere mogelijkheden zijn wandelcoaching in het natuurgebied achter de praktijkruimte of een sessie in de praktijkruimte zelf.

Kindercoaching

Het paard als coach is ook zeer toepasbaar voor kinderen. Het paard helpt kinderen om zich te ontwikkelen door zijn spiegelende kracht. Het paard laat het kind ervaren zonder te (ver)oordelen waar hij/zij aan kan werken om zich prettiger te voelen op school, in het gezin en bij andere kinderen. Eenvoudige en leuke opdrachten met het paard leren het kind ervaren wat hij/zij nodig heeft in het dagelijkse leven. Het nieuwe aangeleerde gedrag is direct toepasbaar omdat het kind zich dit eigen heeft gemaakt door te oefenen met de paarden.

Teamcoaching

Binnen een organisatie zijn onderlinge relaties, teamprestaties en persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Hoe meer inzicht in eigen kwaliteiten en die van anderen en hoe meer vertrouwen in elkaar hoe effectiever en plezieriger de samenwerking.
Tijdens een sessie teamcoaching met paarden onderzoeken we wat de sterke en zwakke punten van een team zijn. Hoe verloopt de samenwerking? Waar lopen jullie tegenaan? Wie neemt de leiding? Wat is het doel/de missie van jullie team. Ieders inbreng is even belangrijk en wordt gewaardeerd. Hierdoor groeit het vertrouwen en leer je elkaars kwaliteiten ontdekken.

 

 

Wat levert het op ?
Enkele voorbeelden afhankelijk van de coachvraag

• Betere teamprestaties
• Inzicht in bewuste en onbewuste gedragspatronen
• Betere samenwerking
• Inzicht in elkaars kwaliteiten zodat deze effectiever benut kunnen worden voor het teamdoel